Journal

Revista Kosovo Educational Research Journal (kerjournal) synon të shërbejë si platformë botuese për akademikët në të gjitha fushat e Shkencave të Arsimit dhe Shkencave Sociale. Revista Kosovo Educational Research Journal (kerjournal) është një revistë me reputacion të lartë ndërkombëtar. Kerjournal është një ditar i rishikuar dhe i rishikuar nga kolegët. Qëllimi kryesor i Kerjournal është të sigurojë një platformë intelektuale për studiuesit ndërkombëtarë. Kerjournal synon të promovojë studimet ndërdisiplinore në shkencat e edukimit dhe të bëhet revista kryesore në botë e shkencave arsimore.
Revista botohet online tri herë në vit në prill, gusht dhe dhjetor. Artikulli i dorëzuar duhet të jetë në anglisht, turqisht dhe shqip. Kerjournal publikon kërkime duke përdorur një shumëllojshmëri metodash dhe qasjesh cilësore dhe/ose sasiore në të gjitha fushat e fushës arsimore. Kerjournal mirëpret artikuj nga institucione dhe vende të ndryshme. Revista mbështetet nga Shoqata për Hulumtim në Arsimin e Kosovës (KEAD).

Back to top button