Lajmet Kryesore

ICIRE 2020

Kongresi Ndërkombëtar për Studime Inovative në Arsim

Shoqata e Kërkimeve Arsimore të Kosovës (KEAD), Shoqata e Kërkimeve Arsimore të Turqisë (EAB) dhe të organizuara me bashkëpunimin SOBİAD, online kongres. Problemi më i rëndësishëm “Edukimi në distancë”, eshte dıskutuar ne kongre. Kongresi u zhvillua me sesione të ndryshme në gjuhen shqipe dhe turke.
Ju falenderojm per kontrıbutın e profesreve ne gjuhen shqipe; Prof. Ass. Dr. Fatmir Mehmeti, Prof. Ass. Dr. Pranvera jetishi Qollaku, Prof. Ass. Dr. Halim Bajraktari, Prof. Ass. Dr. İlir Krusha dhe te gjithe pjesemarres dhe kontrıbuesit.
Back to top button