Lajmet

Erasmus+

OID Number

Shoqata për Hulumtim në Arsimin e Kosovës tani ka të drejtë të marrë ID-në e themelimit për të aplikuar për akreditim ose grante sipas Erasmus+ ose veprimeve të Korpusit të Solidaritetit Evropian të menaxhuara nga Agjencitë Kombëtare.

Shoqata për Hulumtim në Arsimin e Kosovës është e regjistruar në bazën e të dhënave Erasmus+ dhe Korpusit të Solidaritetit Evropian të menaxhuar nga Agjencitë Kombëtare. ID-ja e organizatës KEAD është E10364863.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button