Anëtarëve të Kuvendit

President
Assoc. Prof. Dr. Serdan KERVAN
Universıiy of Prizren “Ukshin Hoti”
serdan.kervan@uni-prizren.com
info@kead-rks.org
Tel: +383 45 610606

Vice President
Assoc. Prof. Dr. Shemsi MORİNA
Universıiy of Prizren “Ukshin Hoti”

General Secretary
Msc. Valdete KRASNİQİ
Mustafa Bakiu Elementary School

Members
Prof.dr. Sindorela Doli- Kryeziu, Universiteti i Gjakoves ”Fehmi Agani”
Prof. Dr. Erleta Çelmeta-Mato, Kolegji LOGOS, TIRAN
Prof.asoc.dr. Besim Gollopeni, Univeristeti i Mitrovices “Isa Boletini”
Prof. ass. dr. Klodiana Leka, Universiteti i Durresit “Aleksander Moisiu”
Prof.asoc. dr. Edita Hasani- Bekteshi, Univeristeti i Mitrovices” Isa Boletini”
Prof. dr. Ksanela Sotirofski, Universiteti i Durresit “Aleksander Moisiu”
Prof. Dr. Dhimitri Bello,   Universiteti i Korçës “Fan S. Noli”
Prof.dr. Berton Sulejmani, Universiteti i Tetoves ” Fadil Sulejmani”
Prof.asoc. dr. Eliza Avdiu, Univeristeti i Mitrovices” Isa Boletini”
Prof. ass. dr. Joniada Musarai, Universiteti i Durresit “Aleksander Moisiu”
Prof.ass.dr. Gentiana Muhaxhiri, Universiteti i Gjakoves ”Fehmi Agani”
Prof. dr. Edi Puka, Universiteti i Tiranes
Prof. ass. dr. Anita Muho, Universiteti i Durresit “Aleksander Moisiu”
Prof. ass.dr. Aida Goga, Universiteti i Tiranes
Prof. ass. dr. Delina Beshiri, Universiteti i Durresit “Aleksander Moisiu”
Prof.ass.dr. Brunilda Zenelaga , Universiteti  i Tiranes
Dr.sc. Shpresa Balashi-Dorda, Universiteti i Tiranës
Msc. Blerta Maliqati, Drejtore e Shkolles Fillore ”Jusuf Puka”
Prof. Dr. Suzan CANHASİ, University of Pristina “Hasan Pristina”
Assoc.Prof. Rifat MORİNA, Universıiy of Prizren “Ukshin Hoti”
Assoc.Prof.Dr. Elsev Brina Lopar, Universıiy of Prizren “Ukshin Hoti”
Prof. Assoc. Dr. Avni Robaj, University of Prishtina “Hasan Pristina”
Assoc. Prof. Dr. Soner YILDIRIM, Universıiy of Prizren “Ukshin Hoti”
Assoc. Prof. Dr. Ilmi Hoxha, “Fehmi Agani” Universitesi, Gjakova
Assoc. Prof. Dr. Munevver M. YILDIRIM, Universıiy of Prizren “Ukshin Hoti”
Assist.Prof. Dr. Esen Spahi KOVAÇ, Universıiy of Prizren “Ukshin Hoti”
Dr. Sc. Lon Laska, Dardania Kolegji
Mr.sc. Fatime Hoxha, Phd. cand. Univeristeti i Shkupit “Kirili dhe Metodi”
Behare Kryeziu, Drejtor ShFMU Mustafa Bakiu, Prizren
Lush Tunaj, Zv. drejtor ShFMU “Hasan Prishtina”- Prishtine
Tuba Koçbashliu, Mesimdhenes-SHFMU Mustafa Bakiu, Prizren
Ardita Kuqani, Mesimdhenes SHFMU Mustafa Bakiu,
Sara Abishko, Shkolla Lef Nosi, Qendra Burimore- Shkolla speciale

General Coordinator
Msc. Erengül TOKAY
Universıiy of Prizren “Ukshin Hoti”

Asistan
Ezgi Kirkul

Back to top button