MİSYON ve VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ
Eğitim alanında ulusal ve uluslararası akademik faaliyetler yapmak.
Akademisyen ve üniversite öğrencileriyle uluslararası projeler yürütmek Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar üretmek Sempozyum ve çalıştay organizaysonları gerçekleştirmek.

Vizyonumuz
Kosova’da yapılan bilimsel çalışmaları uluslararasılaştırmak.
Kosova’da devlet ve özel üniversitelerin çalışmalarını uluslararası çalışmalara taşımak.
Balkanlarda bbilimsel faaliyetlerinin merkezi olmak.

Kosova Eğitim Araştırmaları Derneği’nin  amacı;
Eğitim alanında ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, çalıştay, panel, seminer, sempozyum, kongre vb. bilimsel etkinlikler gerçekleştirmektir.

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Lisans programlarında yer alan aşağıdaki alanlarda;

– Eğitim Yönetimi,
– Eğitim Politikaları,
– Eğitim Programları ve Öğretim,
– Eğitim Teknolojileri,
– Fen Bilimleri Eğitimi,
– İlköğretim,
– Okul Öncesi Eğitim,
– Özel Eğitim,
– Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,
– Sosyal Bilimler Eğitimi,
– Teknik ve Mesleki Eğitimi,
– Yabancı Diller Eğitimi, alanlarında eğitim araştırmalarının kalite standartlarını belirlemektir.

Ülkemizde yayınlanan eğitim araştırmaları dergilerini indekslemek ve bu dergilerin etki faktörlerini belirleme çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli olan teknik donanım, veri tabanları, web siteleri ve indeksleme programları ile bir mükemmeliyet merkezi oluşturmaktır.

Eğitim alanında akademik faaliyetlerde bulunmaktır.

Eğitim araştırmalarının etik standartlarını belirlemektir.

Uluslararası derneklere üyelik ve işbirliklerini gerçekleştirmektir.

Başa dön tuşu