MİSYON ve VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Misyonumuz kaliteli eğitim yoluyla bireyleri ve toplulukları güçlendirmek, yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek ve eğitimde eşitliği ve katılımı teşvik etmektir. Dışlanmış grupların eğitime erişimini artırmaya, herkes için eşit fırsatlara öncelik veren eğitim politikalarını savunmaya ve eğitimsel zorluklara yenilikçi çözümler yaratmak için paydaşlarla işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Programlarımız, girişimlerimiz ve ortaklıklarımız aracılığıyla öğrenme, eleştirel düşünme ve sosyal sorumluluk kültürüne ilham vermeyi ve sonuçta eğitimli, güçlü ve katılımcı vatandaşların gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

VIZYONUMUZ

Vizyon, her bireyin sahip olduğu ve anladığı eğitime eşit erişime sahip olduğu ve bilginin, bireylerin yaşamlarına ve bir bütün olarak topluma olumlu değişim getiren güç olduğu bir dünya inşa etmektir. Eğitimin öncelikli olduğu ve bireyleri ilerletmek ve toplulukları geliştirmek için bir kaynak olduğu, değerler kültürünün geliştirildiği, bilgi ve eğitim haklarına saygı duyulduğu bir toplum hayal ediyoruz.”

Kosova Eğitim Araştırmaları Derneği’nin  amacı;
Eğitim alanında ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, çalıştay, panel, seminer, sempozyum, kongre vb. bilimsel etkinlikler gerçekleştirmektir.

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Lisans programlarında yer alan aşağıdaki alanlarda;

– Eğitim Yönetimi,
– Eğitim Politikaları,
– Eğitim Programları ve Öğretim,
– Eğitim Teknolojileri,
– Fen Bilimleri Eğitimi,
– İlköğretim,
– Okul Öncesi Eğitim,
– Özel Eğitim,
– Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,
– Sosyal Bilimler Eğitimi,
– Teknik ve Mesleki Eğitimi,
– Yabancı Diller Eğitimi, alanlarında eğitim araştırmalarının kalite standartlarını belirlemektir.

Ülkemizde yayınlanan eğitim araştırmaları dergilerini indekslemek ve bu dergilerin etki faktörlerini belirleme çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli olan teknik donanım, veri tabanları, web siteleri ve indeksleme programları ile bir mükemmeliyet merkezi oluşturmaktır.

Eğitim alanında akademik faaliyetlerde bulunmaktır.

Eğitim araştırmalarının etik standartlarını belirlemektir.

Uluslararası derneklere üyelik ve işbirliklerini gerçekleştirmektir.

Başa dön tuşu